Bestuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter en Secretaris: Henk van der Worp

Penningmeester: Aldrich Schmitz du Moulin

Algemeen: Tom van der Haar, Frank Reuvecamp, Fred van Gasteren. Jan Burgman is aftredend in 2020.

 bestuur@sportleadfacilities.nl